ϟ
DOI: 10.1111/j.1540-5931.2012.00964_2.x
OpenAccess: Closed
This work is not Open Acccess. We may still have a PDF, if this is the case there will be a green box below.

Cameras into the Wild: A History of Early Wildlife and Expedition Filmmaking, 1895-1928. Palle Petterson. Jefferson, NC: McFarland, 2011. 236 pp. $45.00 paperback.

John M. Kinder

Filmmaking
Art
Wildlife
    Cite this:
Generate Citation
Powered by Citationsy*
Related Papers:
DOI: 10.1111/area.12133
2016
Cited 23 times
Electric elephants and the lively/lethal energies of wildlife documentary film
Amid growing enthusiasm for documentary filmmaking as a more-than-human research methodology, particularly in geography, I interject a cautionary reflection on the possibilities and limitations of this medium, emphasising documentary film production's effects on nonhuman life. From one of the first films ever made, in which Thomas Edison electrocutes Topsy the elephant, to contemporary wildlife documentaries that observe the lives and deaths of animals, film's affective potential to electrify, animate or enliven has existed in tension with its reliance on an encounterable, killable and invade-able animal life. Accordingly, this paper first briefly reviews the emerging context of filmmaking as a research tool for more-than-human or animal geographies, focused on the relationship between animal documentary film and affect. I then complicate this lively energy through an examination of the conditions of production for animal film, particularly wildlife documentary, underscoring the speciesism that positions animals as disposable objects. Drawing on historical and contemporary examples as well as my own ambivalent experience making a short research film on wild animals circulating within global live wildlife trade, I show that a reliance on an encounterable animal, and a persistent taking of or impinging on animal life, underpins wildlife documentary film's ability to bring animals to life on film screens. At a time when documentary filmmaking is poised to become a dominant method in more-than-human geography and animal studies more broadly, this long history of violence, or film's lethal energies, must be considered more centrally.
DOI: 10.1111/j.1745-5871.2012.00767.x
2013
Cited 11 times
Wildlife Visual Imagery: Do Pictures Used to Promote Destinations Online Match On-site Species Visibility at Two Geographic Destinations?
Diverse photographic images (pictures) are used to promote wildlife tours on the Internet. But what pictures are used and are they likely to accurately reflect what visitors might see, and hence create realistic expectations for tourists? The relative importance of wildlife and the prevalence of iconic species were assessed for pictures on the Internet used by six English tour companies offering wildlife tours to very different destinations: Southern Africa and Australia. These were then compared with the likely visibility of wildlife at the destination. The content of 926 Southern African pictures representing 1316 different subjects, and 228 pictures representing 307 different subjects from Australia were classified into four themes (wildlife, landscapes/vegetation, activities, accommodation). Wildlife, particularly large mammals, was more frequently used for Southern African tours (43%) whereas pictures for Australian tours were often of landscapes (45%). Large, social mammals active during the day and hence highly visible (e.g. elephant, n = 64) were often used, while iconic, but cryptic, species such as koalas (n = 7), Tasmanian devil (n = 1), leopards (n = 12), and black rhinos (n = 2) were seldom used. Therefore, online pictures used for wildlife tours appear to merge well with what tourists are likely to see at the destination, but appear to diverge somewhat from established destination images for these two regions, particularly Australia.
MAG: 228806841
2012
Selous Game Reserve Indian Ocean elephant corridors: a perspective from Kilwa District.
Kilwa District, southeastern Tanzania, an area of 13,958 km, is endowed with an abundance and diversity of wildlife species including elephants (Loxodonta africana africana). The district has a human population growth rate of 1.9% and 171,850 residents (82,817 men and 89,033 women) living in 36,185 households, the average size of which is 4.7 (NBS, 2002). The district is sparsely populated by people (12 humans inhabitants/km) relative to other parts of Tanzania, thus leaving much of the area for wildlife habitation. Some of the animals are resident to many of the patchy and isolated habitats in Kilwa District, while others use parts of Kilwa land seasonally. Areas along the coast, notably the Pande–Mgongo–Matipani– Mkondaji belt, have many resident wildlife species found elsewhere in Tanzania. Other areas with abundant wildlife are Kilwa North, Central and South Open Areas. ‘Open Areas’ (1974 Wildlife Act) were regarded as one of the protected area categories where wildlife was found outside core protected areas and where hunting of wildlife was prohibited without authorization. Some of these Open Areas are today Wildlife Management Areas , and all Open Areas have been designated as tourist hunting concession blocks, with the exception of Mto Nyange, the only Game Controlled Area in Kilwa District (and also the name of a river). Elephants were largely extirpated along the Tanzanian coast in the 19th century at the height of the ivory and slave trades. Today, the only area along the Tanzanian coast inhabited by resident elephants is Saadani National Park, north of Dar es Salaam. Observations and several encounters of elephant groups crossing the Dar es Salaam–Lindi main road between 2006 and September 2008 stirred curiosity about the extent of movement of these elephants, one of which was knocked down by a vehicle in 2007 between Nangurukuru and Mavuji stretch. Consequently, the World Wildlife Fund (WWF) organized a 20-day survey and followed elephant tracks from the eastern zones of Selous Game Reserve (GR) to the coast of the Indian Ocean in Kilwa District.
DOI: 10.21837/pm.v9i2.83
2011
URBAN RESIDENTS' ATTITUDES TOWARD WILDLIFE IN THEIR NEIGHBOURHOODS: THE CASE STUDY OF KLANG VALLEY, MALAYSIA
Rapid urbanisation in Malaysia has resulted in the loss and fragmentation of lowland tropical forests. Due to the modification ofhabitat needs provided by these natural green, the diversity and population of urban wildlife have been significantly reduced. Urban parks provided are recognized as an effective urban conservation strategy to mitigate the effects of urbanisation by conserving, enhancing and creating new habitats for urban wildlife. Potential of neighbourhood green spaces to function as urban wildlife habitats has not been optimized. This research investigates urban residents' responses to different dimension of attitudes toward common wildlife; and their needs for wildlife in the contact of sustainable living in the Klang Valley. The research, has sought to investigate through a combination of surveys and observations on residents' attitudes toward urbanwildlife. The findings demonstrated selective preferences towards urban wildlife while residents displayed strong preferences toward naturalistic landscape elements compared to man-made landscape elements.
MAG: 2594342091
2012
Local Communities and Wildlife Interactions: Sharing land with wildlife, a case of Kitengela Wildlife Dispersal Area of Nairobi National Park in Kenya
MAG: 2748952813
2017
Susquehanna Chorale Spring Concert "Roots and Wings"
The nationally-recognized Susquehanna Chorale will delight audiences of all ages with a diverse mix of classic and contemporary pieces. The ChoraleAƒÂƒA‚ƒAƒÂ‚A‚ƒAƒÂƒA‚‚AƒÂ‚A‚ƒAƒÂƒA‚ƒAƒÂ‚A‚‚AƒÂƒA‚‚AƒÂ‚A‚ƒAƒÂƒA‚ƒAƒÂ‚A‚ƒAƒÂƒA‚‚AƒÂ‚A‚‚AƒÂƒA‚ƒAƒÂ‚A‚‚AƒÂƒA‚‚AƒÂ‚A‚¢AƒÂƒA‚ƒAƒÂ‚A‚ƒAƒÂƒA‚‚AƒÂ‚A‚ƒAƒÂƒA‚ƒAƒÂ‚A‚‚AƒÂƒA‚‚AƒÂ‚A‚‚AƒÂƒA‚ƒAƒÂ‚A‚ƒAƒÂƒA‚‚AƒÂ‚A‚‚AƒÂƒA‚ƒAƒÂ‚A‚‚AƒÂƒA‚‚AƒÂ‚A‚€AƒÂƒA‚ƒAƒÂ‚A‚ƒAƒÂƒA‚‚AƒÂ‚A‚ƒAƒÂƒA‚ƒAƒÂ‚A‚‚AƒÂƒA‚‚AƒÂ‚A‚‚AƒÂƒA‚ƒAƒÂ‚A‚ƒAƒÂƒA‚‚AƒÂ‚A‚‚AƒÂƒA‚ƒAƒÂ‚A‚‚AƒÂƒA‚‚AƒÂ‚A‚™s performances have been described as AƒÂƒA‚ƒAƒÂ‚A‚ƒAƒÂƒA‚‚AƒÂ‚A‚ƒAƒÂƒA‚ƒAƒÂ‚A‚‚AƒÂƒA‚‚AƒÂ‚A‚ƒAƒÂƒA‚ƒAƒÂ‚A‚ƒAƒÂƒA‚‚AƒÂ‚A‚‚AƒÂƒA‚ƒAƒÂ‚A‚‚AƒÂƒA‚‚AƒÂ‚A‚¢AƒÂƒA‚ƒAƒÂ‚A‚ƒAƒÂƒA‚‚AƒÂ‚A‚ƒAƒÂƒA‚ƒAƒÂ‚A‚‚AƒÂƒA‚‚AƒÂ‚A‚‚AƒÂƒA‚ƒAƒÂ‚A‚ƒAƒÂƒA‚‚AƒÂ‚A‚‚AƒÂƒA‚ƒAƒÂ‚A‚‚AƒÂƒA‚‚AƒÂ‚A‚€AƒÂƒA‚ƒAƒÂ‚A‚ƒAƒÂƒA‚‚AƒÂ‚A‚ƒAƒÂƒA‚ƒAƒÂ‚A‚‚AƒÂƒA‚‚AƒÂ‚A‚‚AƒÂƒA‚ƒAƒÂ‚A‚ƒAƒÂƒA‚‚AƒÂ‚A‚‚AƒÂƒA‚ƒAƒÂ‚A‚‚AƒÂƒA‚‚AƒÂ‚A‚Âœemotionally unfiltered, honest music making, successful in their aim to make the audience feel, to be moved, to be part of the performance - and all this while working at an extremely high musical level.AƒÂƒA‚ƒAƒÂ‚A‚ƒAƒÂƒA‚‚AƒÂ‚A‚ƒAƒÂƒA‚ƒAƒÂ‚A‚‚AƒÂƒA‚‚AƒÂ‚A‚ƒAƒÂƒA‚ƒAƒÂ‚A‚ƒAƒÂƒA‚‚AƒÂ‚A‚‚AƒÂƒA‚ƒAƒÂ‚A‚‚AƒÂƒA‚‚AƒÂ‚A‚¢AƒÂƒA‚ƒAƒÂ‚A‚ƒAƒÂƒA‚‚AƒÂ‚A‚ƒAƒÂƒA‚ƒAƒÂ‚A‚‚AƒÂƒA‚‚AƒÂ‚A‚‚AƒÂƒA‚ƒAƒÂ‚A‚ƒAƒÂƒA‚‚AƒÂ‚A‚‚AƒÂƒA‚ƒAƒÂ‚A‚‚AƒÂƒA‚‚AƒÂ‚A‚€AƒÂƒA‚ƒAƒÂ‚A‚ƒAƒÂƒA‚‚AƒÂ‚A‚ƒAƒÂƒA‚ƒAƒÂ‚A‚‚AƒÂƒA‚‚AƒÂ‚A‚‚AƒÂƒA‚ƒAƒÂ‚A‚ƒAƒÂƒA‚‚AƒÂ‚A‚‚AƒÂƒA‚ƒAƒÂ‚A‚‚AƒÂƒA‚‚AƒÂ‚A‚ Experience choral singing that will take you to new heights!
DOI: 10.26577/be-2018-2-2141
¤ Open Access
2018
DETERMINING QUALITY REQUIREMENTS AT THE UNIVERSITIES TO IMPROVE THE QUALITY OF EDUCATION
Бұл зерттеужұмысындaКaно моделітурaлы жәнеоғaн қaтыстытолықмәліметберілгенжәнеуниверситетстуденттерінебaғыттaлғaн қолдaнбaлы (кейстік)зерттеужүргізілген.АхметЯссaуи университетініңстуденттеріүшін Кaно моделіқолдaнылғaн, олaрдың жоғaры білімберусaпaсынa қоятынмaңыздытaлaптaры, яғнисaпaлық қaжеттіліктері,олaрдың мaңыздылығытурaлы жәнесaпaлық қaжеттіліктерінеқaтыстыөз университетінқaлaй бaғaлaйтындығытурaлы сұрaқтaр қойылғaн. Осы зерттеудіңмaқсaты АхметЯсaуи университетіндетуризмменеджментіжәнеқaржы бaкaлaвриaт бaғдaрлaмaлaрыныңсaпaсынa қaтыстыстуденттердіңқaжеттіліктерінaнықтaу, студенттердіңқaнaғaттaну, қaнaғaттaнбaу дәрежелерінбелгілеу,білімберусaпaсын aнықтaу мен жетілдіружолдaрын тaлдaу болыптaбылaды. Осы мaқсaтқaжетуүшін, ең aлдыменКaно сaуaлнaмaсы түзіліп,116 студенткеқолдaнылдыжәнебілімберугежәнеоның сaпaсынa қaтыстыстуденттердіңтaлaптaры мен қaжеттіліктерітоптықжұмыстaрaрқылыaнықтaлды. Екіншіден,бұл aнықтaлғaн тaлaптaр мен қaжеттіліктерКaно бaғaлaу кестесіменжіктелді.Осылaйшa, сaпa тaлaптaры төрт сaнaтқa бөлінді:болуытиіс, бір өлшемді,тaртымдыжәнебейтaрaп.Соңындa,қaнaғaттaну мен қaнaғaттaнбaудың мәндеріесептелдіжәнестуденттердіңқaнaғaттaну мен қaнaғaттaнбaу деңгейлерінжоғaрылaту мен төмендетудеосытaлaптaр мен қaжеттіліктердіңрөліaйқын aнықтaлды.Түйінсөздер:сaпa, сaпaлық қaжеттіліктер,білімберусaпaсы, Кaно моделі.
MAG: 3136134287
2021
Influence of garden structure and surrounding landscape on the presence of wildlife in Umeå
Around the world cities are growing. Expansion and densification often take place at the expense of urban greenspace, the most common habitat for urban wildlife. Even though gardens take up a significant amount of the city's green space, there are no general guidelines on how to manage garden to support local wildlife. Increased knowledge about habitat selection of wildlife in gardens is therefore needed, to improve the management of these spaces to support local wildlife. In this study, I used a mixed method approach with a survey and camera trapping on 145 locations in Umea, Northern Sweden. To improve our understanding on how wildlife uses gardens, I tested three hypotheses for six wildlife species using a generalized linear mixed model. I expected that gardens containing wildlife friendly features would have a higher wildlife visitation frequency, and my results showed a positive correlation for red fox. I also assumed that gardens with a more natural vegetation structure would have a higher wildlife visitation frequency, which I didn't find support for. I also expected that the wildlife visitation frequency would increase with natural habitat in the surrounding. My results showed the opposite, where the visits of red fox and magpies were less frequent if there was natural habitat existing in the surroundings.
DOI: 10.1002/pan3.10281
¤ Open Access
2021
Performing authenticity: The making‐of documentary in wildlife film's blue‐chip renaissance
Making-of documentaries (MODs) for recent blue-chip wildlife films are prominently featured as trailers, bonus features on DVD releases and websites, and televised segments within wildlife broadcasts. Prior research shows how MODs within mainstream cinema promote certain filmmakers as auteurs and as exceptional creative professionals. Earlier wildlife film MODs demonstrated filmmakers' mastery of nature and a licence to offer scientific knowledge, as well as many staging practices employed in wildlife filmmaking; this content moved to MODs as nature grew more pristine in wildlife films' main programming. Recent wildlife film MODs still celebrate filmmakers' professionalism and emphasize the remoteness of film locations, filmmakers' exceptional practical skills and scientific expertise under harsh conditions, and the technologies responsible for spectacular visuals. In the MOD for Chimpanzee (2012), these features work together to portray this wildlife species as challenging to locate and film in nature, accessible only by filmmakers with the right skills and technologies. I argue that current blue-chip wildlife MODs are a performance of authentic, non-interventionist filmmaking. Recent MODs increase viewers' behind-the-scenes access to filming conditions but have not disclosed certain staging practices such as the use of composite animal characters. Despite their prominence as marketing and peripheral material, MODs remain segregated from wildlife films' main programming. They contribute to a blue-chip construction of nature as pristine and not inclusive of human beings, even though their expeditionary narratives show more complex human–nature interactions. A free Plain Language Summary can be found within the Supporting Information of this article.
DOI: 10.21837/pmjournal.v9.i2.83
¤ Open Access
2011
Cited 3 times
URBAN RESIDENTS' ATTITUDES TOWARD WILDLIFE IN THEIR NEIGHBOURHOODS: THE CASE STUDY OF KLANG VALLEY, MALAYSIA
Rapid urbanisation in Malaysia has resulted in the loss and fragmentation of lowland tropical forests. Due to the modification ofhabitat needs provided by these natural green, the diversity and population of urban wildlife have been significantly reduced. Urban parks provided are recognized as an effective urban conservation strategy to mitigate the effects of urbanisation by conserving, enhancing and creating new habitats for urban wildlife. Potential of neighbourhood green spaces to function as urban wildlife habitats has not been optimized. This research investigates urban residents' responses to different dimension of attitudes toward common wildlife; and their needs for wildlife in the contact of sustainable living in the Klang Valley. The research, has sought to investigate through a combination of surveys and observations on residents' attitudes toward urbanwildlife. The findings demonstrated selective preferences towards urban wildlife while residents displayed strong preferences toward naturalistic landscape elements compared to man-made landscape elements.
Cameras into the Wild: A History of Early Wildlife and Expedition Filmmaking, 1895-1928. Palle Petterson. Jefferson, NC: McFarland, 2011. 236 pp. $45.00 paperback.” is a paper by John M. Kinder published in the journal The Journal of Popular Culture in 2012. It was published by Wiley. It has an Open Access status of “closed”. You can read and download a PDF Full Text of this paper here.