ϟ

Open Access Molecular biology Journals

A list of Open Access Molecular biology journals for you to publish your manuscript in

Molecular biology is branch of biology that deals with the molecular basis of biological activity

Open Access journals publish papers that are free to the reader to download. OA papers have undergone peer review and are not more or less stringent than papers in closed journals — the main difference is in the business model.

This list of Molecular biology OA journals will hopefully make it easier for you to have a better idea regarding where your want to publish your Molecular biology manuscript.
We have thousands of high-impact factor Molecular biology journals in our list.We've made this extensive list of open access Molecular biology journals so you can get a better overview of all the journals where you can publish open access.Use our different columns — number of papers, number of citations, and relevance — to find the best Molecular biology venue for your manuscript.

The DOAJ columns refers to the The Directory of Open Access Journals, a list of open access journals, maintained by Infrastructure Services for Open Access.
There are certain criteria a journal must meet to be indexed by DOAJ, and thus inclusion in the DOAJ index is seen by scholars as a mark of quality.


All the open access Molecular biology journals in this list are indexed in OA.mg.
If you spot any mistakes in this table of Molecular biology OA journals, don’t hesitate to send us an email.

Open Access Molecular biology Journals
NameISSNDOAJPublisherNo. of PapersCitationsRelevanceWebsite
Antibody reports2624-8557Universite de Geneve1435562.2
Open journal of cell biology2165-3895Scientific Research Publishing, Inc.52860
Developmental Immunology1026-7905262572653.1
Journal of Electrophoresis1349-9394Japanese Electrophoresis Society40620851.2
International journal of pharmacognosy and phytochemical research0975-4873Dr. Yashwant Research Labs Pvt. Ltd.2350
The Open drug resistance journal1876-5211Bentham Science2650
Nucleic Acids Research0305-1048Oxford University Press50628396441046.6Website
Genomics0888-7543Elsevier1050539462246.3Website
Journal Of Biomedical Informatics: X2590-177XElsevier11045.5Website
Open Glycoscience1875-3981Bentham Science2326643.5
BioTechniques0736-6205Future Science Ltd967921923643.1Website
The Open Gene Therapy Journal1875-0370Bentham Science218242.9
Translation2169-0731Taylor & Francis6284440.3
Stem Cell Research1873-5061Elsevier29063437239.3Website
Cell Structure and Function0386-7196Japan Society for Cell Biology18923400537.9Website
BMC Biotechnology1472-6750Springer Nature16484969636.4Website
Open journal of apoptosis2168-3832Scientific Research Publishing, Inc.3112535.5
Molecules and Cells1016-8478Korean Society for Molecular and Cellular Biology34346388735.1
Analytical cellular pathology : the journal of the European Society for Analytical Cellular Pathology0921-8912355334634.9Website
Tax law technical note2523-5753International Monetary Fund3333.3
International journal of cellular & molecular biotechnology2198-1744ISPACS GmbH124133.3
Integrative biomedical sciences2469-4096Gratis Open Access Publishers LLC3133.3
Current Topics in Toxicology0972-8228Research Trends, Ltd.6233.3
免疫学研究2330-1678Hans Publishers6133.3
Agrariae Liber2674-6476Companhia Brasileira de Producao Cientifica3033.3
Journal of Chinese medicine research and development2303-9345The World Academic Publishing3233.3
TheScientificWorld1532-2246Hindawi (The Scientific World)3033.3
Genes & Development0890-9369Cold Spring Harbor Laboratory8436162573432.9Website
Journal of Biological Chemistry0021-9258Elsevier2043771490058932.1Website
Bioengineered2165-5979Taylor & Francis2273555531Website
European Journal of Cell Biology0171-9335Elsevier466713576030.7Website
Journal of Biochemistry and Molecular Biology1976-6696Korean Society for Biochemistry and Molecular Biology - BMB Reports34525123629.9Website
Cell Proliferation0960-7722Wiley40968370829.8Website
Journal of Nucleic Acids2090-0201Hindawi Limited235627429.4Website
VEGF actu1951-2252John Libbey Eurotext7028.6
Fish and shellfish immunology reports2667-0119Elsevier574028.1Website
Journal of biological methods2326-9901Journal of Biological Methods159218127.7
mAbs1942-0862Taylor & Francis14714435527.2Website
Iranian Journal of Biotechnology1728-3043Armenian Green Publishing Co.706406626.9
Genes and Environment1880-7046Springer Nature464254726.5Website
Intervirology0300-5526S. Karger AG29175251126.5Website
Molecular therapy. Nucleic acids2162-2531Elsevier20504315726.4Website
Biological Procedures Online1480-9222Springer Nature3821168826.2Website
Antibodies2073-4468MDPI AG411425625.8Website
Acta Naturae2075-8251Acta Naturae Ltd1235849725.8
Journal of Biological Research1790-045XSpringer Nature407425Website
Reviews of research in human learning and music2162-2213Center for Music Learning4625
Teklabmed jurnal teknologi laboratorium medik2597-727XSTIKES RS Anwar Medika4025
Mobilya ve ahşap malzeme araştırmaları dergisi2636-8625Mobilya ve Ahsap Malzeme Arastirmalari Dergisi645325
Revista Artigos.com2596-02538025
Hechos Microbiologicos2145-8898Universidad de Antioquia12325
Advances in Molecular Biology2314-7911Hindawi Limited48225
Revista de Ciências Farmacêuticas Básica e Aplicada1808-4532Editora Cubo1283225225Website
Neoplasia1476-5586Elsevier243111980024.3Website
Iranian biomedical journal1028-852XArmenian Green Publishing Co.930629124Website
BMC Cell Biology1471-2121Springer Nature8813179923.8Website
DNA Research1340-2838Oxford University Press11895905823.7Website
Gene2590-1583Elsevier174323.5Website
Biochemical compounds2052-9341Herbert Publications1710023.5
Journal of cell death1179-0660SAGE4385823.3
Journal of Leukemia2329-6917OMICS Publishing Group44640023.3
Antibody therapeutics2516-4236Oxford University Press9962023.2Website
Cellular Physiology and Biochemistry1015-8987Cell Physiol Biochem Press GmbH and Co KG631815608923.1Website
BMC molecular and cell biology2661-8850Springer Nature23994723Website
Indonesian Journal of Biotechnology0853-8654Universitas Gadjah Mada38842422.9Website
Immune Network1598-2629Korean Association of Immunobiologists856996522.9
Biotechnology(faisalabad)1682-296XScience Alert31131268422.8
Journal of Radiation Research and Radiation Processing1000-3436China Science Publishing & Media Ltd.124518022.7
CellBio2325-7792Scientific Research Publishing, Inc.7617222.4
Cancer Cell International1475-2867Springer Nature31244294322.4Website
Molecular Biology International2090-2182Hindawi Limited112297522.3
Journal of Cell Biology and Genetics2141-6516Academic Journals91922.2
Cancer Science1347-9032Wiley1015427442922.1Website
BMC Immunology1471-2172Springer Nature10702709622.1Website
Biology Methods and Protocols2396-8923Oxford University Press12047321.7Website
Journal of Toxicology1687-8191Hindawi Limited772827821.4Website
Chinese Journal of Cancer Research1000-9604Chinese Journal of Cancer Research23071155821.3
Molecular Cancer1476-4598Springer Nature287916670621.3Website
Journal of immune based therapies, vaccines and antimicrobials2168-1546Scientific Research Publishing, Inc.193721.1
Journal of Glycomics & Lipidomics2153-0637OMICS Publishing Group20841720.7
Evolução e Conservação da Biodiversidade2236-3866Araucaria Comunicacao Integrada932820.4
Trakya university journal of natural sciences2528-96911334920.3Website
Molecular Imaging1535-3508Hindawi Limited8102003920.2
Anadolu tarım bilimleri dergisi1308-8750Anadolu Journal of Agricultural Sciences1343220.1Website
Acta Biochimica Polonica0001-527XPolskie Towarzystwo Biochemiczne (Polish Biochemical Society)51355397820.1Website
Page 1 of 1

Frequently Asked Questions

Where can I publish my Molecular biology paper?
You can publish your Molecular biology paper in the Open Access journals in this list
What is Open Access (OA)?
Open access is an international movement that aims to provide free and open online access to academic information, such as publications and data
What does “relevance” mean in the table?
If a journal has a relevance of “100”, that means that the journal is fully related to the concept it is listed under. If, on the other hand, a journal has a relevance of “0”, that means that the journal doesn’t have any relation to the topic it is listed under. So Nutrition might have a low relevance when included in Open Computer Science Journals
How do you count total number of citations?
The citations show how often works from this journal are referenced in other research papers. This data is obtained from OpenAlex. Even though the accuracy is debatable, it could help you determine how prestigious a journal is on the whole.
Where can I find other lists like this one?
If you're interested in seing more lists similar to this one, you can find all our lists on OA.mg
How can I publish my paper on OA.mg?
We do not offer publishing services. If you'd like to get your paper published, I would suggest you find a journal that suits your needs.
What is an APC?
The Article Processing Charge (APC) is the fee that publishers of some open access journals charge in order to publish articles.
What are the different Open Access types?
Depending on the license, a research paper might be categorised as a) Gold Open Access, b) Hybrid Open Access, c) Green Open Access, d) Bronze Open Access, e) Diamond Open Access, or f) Black Open Access