ϟ

Open Access Foreign language Journals

A list of Open Access Foreign language journals for you to publish your manuscript in

Foreign language is non-native language

Open Access journals publish papers that are free to the reader to download. OA papers have undergone peer review and are not more or less stringent than papers in closed journals — the main difference is in the business model.

Our team made this list of Foreign language Open Access journals with the aim to help you to decide where to publish your Foreign language manuscript.
We have thousands of high-impact factor Foreign language journals in our list.Rather than displaying just the most relevant Foreign language journals, we have made an in-depth list of all the open accesss Foreign language journals. Use our different columns — number of papers, number of citations, and relevance — to find the best Foreign language venue for your manuscript.

The DOAJ columns refers to the The Directory of Open Access Journals, a list of open access journals, maintained by Infrastructure Services for Open Access.
There are certain criteria a journal must meet to be indexed by DOAJ, and thus inclusion in the DOAJ index is seen by scholars as a mark of quality.


All the open access Foreign language journals in this list are indexed in OA.mg.
If you spot any mistakes in this table of Foreign language OA journals, don’t hesitate to send us an email.

Open Access Foreign language Journals
NameISSNDOAJPublisherNo. of PapersCitationsRelevanceWebsite
Выкладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки2073-4379V. N. Karazin Kharkiv National University901952.2Website
Выкладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки2073-4379V. N. Karazin Kharkiv National University901952.2Website
Выкладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки2073-4379V. N. Karazin Kharkiv National University901952.2Website
Выкладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки2073-4379V. N. Karazin Kharkiv National University901952.2Website
Latin American Journal of Content and Language Integrated Learning2011-6721Universidad de la Sabana233100234.8Website
Latin American Journal of Content and Language Integrated Learning2011-6721Universidad de la Sabana233100234.8Website
Latin American Journal of Content and Language Integrated Learning2011-6721Universidad de la Sabana233100234.8Website
Latin American Journal of Content and Language Integrated Learning2011-6721Universidad de la Sabana233100234.8Website
Adult and higher education2523-5826Clausius Scientific Press, Inc.3033.3
Adult and higher education2523-5826Clausius Scientific Press, Inc.3033.3
Adult and higher education2523-5826Clausius Scientific Press, Inc.3033.3
Adult and higher education2523-5826Clausius Scientific Press, Inc.3033.3
Rusistika2618-8163Peoples' Friendship University of Russia1463432.2Website
Rusistika2618-8163Peoples' Friendship University of Russia1463432.2Website
Rusistika2618-8163Peoples' Friendship University of Russia1463432.2Website
Rusistika2618-8163Peoples' Friendship University of Russia1463432.2Website
Годишник Чужди езици и култури2603-4204New Bulgarian University13030.8
Годишник Чужди езици и култури2603-4204New Bulgarian University13030.8
Годишник Чужди езици и култури2603-4204New Bulgarian University13030.8
Годишник Чужди езици и култури2603-4204New Bulgarian University13030.8
European Journal of Foreign Language Teaching2537-1754Open Access Publishing Group70728.6
European Journal of Foreign Language Teaching2537-1754Open Access Publishing Group70728.6
European Journal of Foreign Language Teaching2537-1754Open Access Publishing Group70728.6
European Journal of Foreign Language Teaching2537-1754Open Access Publishing Group70728.6
Language Research Society Journal2722-4090Universitas Presiden7428.6
Language Research Society Journal2722-4090Universitas Presiden7428.6
Language Research Society Journal2722-4090Universitas Presiden7428.6
Language Research Society Journal2722-4090Universitas Presiden7428.6
Advanced Education2409-3351Kyiv Politechnic Institute34628422.3Website
Advanced Education2409-3351Kyiv Politechnic Institute34628422.3Website
Advanced Education2409-3351Kyiv Politechnic Institute34628422.3Website
Advanced Education2409-3351Kyiv Politechnic Institute34628422.3Website
Іноземні мови1817-8510Kyiv National Linguistic University227922Website
Іноземні мови1817-8510Kyiv National Linguistic University227922Website
Іноземні мови1817-8510Kyiv National Linguistic University227922Website
Іноземні мови1817-8510Kyiv National Linguistic University227922Website
Journal of Language and Linguistic Studies1305-578XJournal of Language and Linguistic Studies1059192421.1
Journal of Language and Linguistic Studies1305-578XJournal of Language and Linguistic Studies1059192421.1
Journal of Language and Linguistic Studies1305-578XJournal of Language and Linguistic Studies1059192421.1
Journal of Language and Linguistic Studies1305-578XJournal of Language and Linguistic Studies1059192421.1
Page 1 of 1

Frequently Asked Questions

Where can I publish my Foreign language paper?
You can publish your Foreign language paper in the Open Access journals in this list
What is Open Access (OA)?
Open Access refers to free access to information and unrestricted use of electronic resources for everyone. Any kind of digital content can be open access, from texts and data to software, audio, and video.
What does “relevance” mean in the table?
If a journal has a relevance of “100”, that means that the journal is fully related to the concept it is listed under. If, on the other hand, a journal has a relevance of “0”, that means that the journal doesn’t have any relation to the topic it is listed under. So Nutrition might have a low relevance when included in Open Computer Science Journals
How do you count total number of citations?
The citations show how often works from this journal are referenced in other research papers. This data is obtained from OpenAlex. Even though the accuracy is debatable, it could help you determine how prestigious a journal is on the whole.
Where can I find other lists like this one?
If you are looking for an author or journal article, you can type it in the name, title, or DOI in the search box above to see more results. If you want to see a similar list to this one, take a look on OA.mg
How can I publish my paper on OA.mg?
That's exactly why we made these lists, so you can find a journal that will publish your paper. We at OA.mg don't offer publishing services.
What is an APC?
Article Processing Charges (APCs) are charged to authors of scholarly articles during the publication process. APCs are used by open access journals.
What are the different Open Access types?
Although there are Gold, Green, Hybrid, Bronze, Diamond, and Black Open Access licenses, here are the most common ones: Full Gold Open Access: article is freely and permanently accessible for everyone, immediately after publication. Hybrid Open Access: refers to a publishing model in which subscription-based journals allow authors to make individual articles gold open access immediately on payment of an article publication charge. Green Open Access: refers to the possibility to make subscription-based journal articles open access by uploading the peer-reviewed and accepted author manuscript to an institutional repository (such as DiVA)