ϟ

Open Access Sustainability Journals

A list of Open Access Sustainability journals for you to publish your manuscript in

Sustainability is ability of human civilization to coexist with the biosphere in a steady state

Open access (OA) is a key part of making research shareable and reproducable. All journal articles published open access undergoe the same rigorous peer review process.

Hopefully this list of Sustainability Open Access journals will make it easier for you to decide where to publish your Sustainability manuscript.
The list below includes all high-impact factor Sustainability journals as well as new up and comming journals where it might also be more affordable to publish.Instead of displaying the most commonly known Sustainability journals, we have made an exhaustive list of open accesss Sustainability journals. Use our different columns — number of papers, number of citations, and relevance — to find the best Sustainability venue for your manuscript.

The DOAJ columns refers to the The Directory of Open Access Journals, a list of open access journals, maintained by Infrastructure Services for Open Access.
There are certain criteria a journal must meet to be indexed by DOAJ, and thus inclusion in the DOAJ index is seen by scholars as a mark of quality.


All the open access Sustainability journals in this list are indexed in OA.mg.
If you spot any mistakes in this table of Sustainability OA journals, don’t hesitate to send us an email.

Open Access Sustainability Journals
NameISSNDOAJPublisherNo. of PapersCitationsRelevanceWebsite
Research journal of soil and water management2075-1095Medwell Publications10100
Research journal of soil and water management2075-1095Medwell Publications10100
Research journal of soil and water management2075-1095Medwell Publications10100
Research journal of soil and water management2075-1095Medwell Publications10100
Research journal of soil and water management2075-1095Medwell Publications10100
Research journal of soil and water management2075-1095Medwell Publications10100
Journal of sustainability management2330-6866Clute Institute192868.4
Journal of sustainability management2330-6866Clute Institute192868.4
Journal of sustainability management2330-6866Clute Institute192868.4
Journal of sustainability management2330-6866Clute Institute192868.4
Journal of sustainability management2330-6866Clute Institute192868.4
Journal of sustainability management2330-6866Clute Institute192868.4
Journal of environmental sustainability2159-2519Wallace Center2349856.5
Journal of environmental sustainability2159-2519Wallace Center2349856.5
Journal of environmental sustainability2159-2519Wallace Center2349856.5
Journal of environmental sustainability2159-2519Wallace Center2349856.5
Journal of environmental sustainability2159-2519Wallace Center2349856.5
Journal of environmental sustainability2159-2519Wallace Center2349856.5
Entrepreneurship and Sustainability Issues2345-0282Entrepreneurship and Sustainability Center1022428756.3Website
Entrepreneurship and Sustainability Issues2345-0282Entrepreneurship and Sustainability Center1022428756.3Website
Entrepreneurship and Sustainability Issues2345-0282Entrepreneurship and Sustainability Center1022428756.3Website
Entrepreneurship and Sustainability Issues2345-0282Entrepreneurship and Sustainability Center1022428756.3Website
Entrepreneurship and Sustainability Issues2345-0282Entrepreneurship and Sustainability Center1022428756.3Website
Entrepreneurship and Sustainability Issues2345-0282Entrepreneurship and Sustainability Center1022428756.3Website
Challenges in Sustainability2297-6477Librello6049853.3Website
Challenges in Sustainability2297-6477Librello6049853.3Website
Challenges in Sustainability2297-6477Librello6049853.3Website
Challenges in Sustainability2297-6477Librello6049853.3Website
Challenges in Sustainability2297-6477Librello6049853.3Website
Challenges in Sustainability2297-6477Librello6049853.3Website
CTE1402-41522050
CTE1402-41522050
CTE1402-41522050
CTE1402-41522050
CTE1402-41522050
CTE1402-41522050
Asian Journal of Sustainability and Social Responsibility2365-6417Springer Nature3341045.5Website
Asian Journal of Sustainability and Social Responsibility2365-6417Springer Nature3341045.5Website
Asian Journal of Sustainability and Social Responsibility2365-6417Springer Nature3341045.5Website
Asian Journal of Sustainability and Social Responsibility2365-6417Springer Nature3341045.5Website
Asian Journal of Sustainability and Social Responsibility2365-6417Springer Nature3341045.5Website
Asian Journal of Sustainability and Social Responsibility2365-6417Springer Nature3341045.5Website
Sustainability : Science, Practice and Policy1548-7733Taylor & Francis331591144.7Website
Sustainability : Science, Practice and Policy1548-7733Taylor & Francis331591144.7Website
Sustainability : Science, Practice and Policy1548-7733Taylor & Francis331591144.7Website
Sustainability : Science, Practice and Policy1548-7733Taylor & Francis331591144.7Website
Sustainability : Science, Practice and Policy1548-7733Taylor & Francis331591144.7Website
Sustainability : Science, Practice and Policy1548-7733Taylor & Francis331591144.7Website
Human-environment interactions2214-2339325043.8
Human-environment interactions2214-2339325043.8
Human-environment interactions2214-2339325043.8
Human-environment interactions2214-2339325043.8
Human-environment interactions2214-2339325043.8
Human-environment interactions2214-2339325043.8
Journal of management and sustainability1925-4725Canadian Center of Science and Education13115442
Journal of management and sustainability1925-4725Canadian Center of Science and Education13115442
Journal of management and sustainability1925-4725Canadian Center of Science and Education13115442
Journal of management and sustainability1925-4725Canadian Center of Science and Education13115442
Journal of management and sustainability1925-4725Canadian Center of Science and Education13115442
Journal of management and sustainability1925-4725Canadian Center of Science and Education13115442
Frontiers in sustainability2673-4524Frontiers Media SA18624341.9Website
Frontiers in sustainability2673-4524Frontiers Media SA18624341.9Website
Frontiers in sustainability2673-4524Frontiers Media SA18624341.9Website
Frontiers in sustainability2673-4524Frontiers Media SA18624341.9Website
Frontiers in sustainability2673-4524Frontiers Media SA18624341.9Website
Frontiers in sustainability2673-4524Frontiers Media SA18624341.9Website
Global sustainability2059-4798Cambridge University Press125128940.8Website
Global sustainability2059-4798Cambridge University Press125128940.8Website
Global sustainability2059-4798Cambridge University Press125128940.8Website
Global sustainability2059-4798Cambridge University Press125128940.8Website
Global sustainability2059-4798Cambridge University Press125128940.8Website
Global sustainability2059-4798Cambridge University Press125128940.8Website
Discover sustainability2662-9984Springer Nature8712540.2Website
Discover sustainability2662-9984Springer Nature8712540.2Website
Discover sustainability2662-9984Springer Nature8712540.2Website
Discover sustainability2662-9984Springer Nature8712540.2Website
Discover sustainability2662-9984Springer Nature8712540.2Website
Discover sustainability2662-9984Springer Nature8712540.2Website
Екологично инженерство и опазване на околната среда1311-8668National Society of Ecological Engineering and Environment Protection5140Website
Екологично инженерство и опазване на околната среда1311-8668National Society of Ecological Engineering and Environment Protection5140Website
Екологично инженерство и опазване на околната среда1311-8668National Society of Ecological Engineering and Environment Protection5140Website
Екологично инженерство и опазване на околната среда1311-8668National Society of Ecological Engineering and Environment Protection5140Website
Екологично инженерство и опазване на околната среда1311-8668National Society of Ecological Engineering and Environment Protection5140Website
Екологично инженерство и опазване на околната среда1311-8668National Society of Ecological Engineering and Environment Protection5140Website
Sri Lanka Journal of marketing1800-4989Sri Lanka Journals Online67938.8
Sri Lanka Journal of marketing1800-4989Sri Lanka Journals Online67938.8
Sri Lanka Journal of marketing1800-4989Sri Lanka Journals Online67938.8
Sri Lanka Journal of marketing1800-4989Sri Lanka Journals Online67938.8
Sri Lanka Journal of marketing1800-4989Sri Lanka Journals Online67938.8
Sri Lanka Journal of marketing1800-4989Sri Lanka Journals Online67938.8
Urban transformations2524-8162Springer Nature3914138.5Website
Urban transformations2524-8162Springer Nature3914138.5Website
Urban transformations2524-8162Springer Nature3914138.5Website
Urban transformations2524-8162Springer Nature3914138.5Website
Urban transformations2524-8162Springer Nature3914138.5Website
Urban transformations2524-8162Springer Nature3914138.5Website
Current research in environmental sustainability2666-0490Elsevier17536437.1Website
Current research in environmental sustainability2666-0490Elsevier17536437.1Website
Current research in environmental sustainability2666-0490Elsevier17536437.1Website
Current research in environmental sustainability2666-0490Elsevier17536437.1Website
Page 1 of 4

Frequently Asked Questions

Where can I publish my Sustainability paper?
You can publish your Sustainability paper in the Open Access journals in this list
What is Open Access (OA)?
Open access is an international movement that aims to provide free and open online access to academic information, such as publications and data
What does “relevance” mean in the table?
In the table above, relevance is used to determine the level of association between a journal and the concept it is listed under, from 0-100.
How do you count total number of citations?
The citations show how often articles from this journal have been referenced in other works. OpenAlex is where we get this data from. Although the accuracy is debatable, it can nevertheless help you get a sense of how prestigious a journal is in general.
Where can I find other lists like this one?
If you are looking for an author or journal article, you can type it in the name, title, or DOI in the search box above to see more results. If you want to see a similar list to this one, take a look on OA.mg
How can I publish my paper on OA.mg?
At the moment, we do not offer publishing services, that's why we made these lists, so you can find the right journal to publish your paper in. Our goal with OA.mg is to help disseminate research.
What is an APC?
Authors usually have to pay a one-time Article Processing Charge (APC) to cover the costs of peer review, publishing, and dissemination of published papers in a given journal.
What are the different Open Access types?
Although there are Gold, Green, Hybrid, Bronze, Diamond, and Black Open Access licenses, here are the most common ones: Full Gold Open Access: article is freely and permanently accessible for everyone, immediately after publication. Hybrid Open Access: refers to a publishing model in which subscription-based journals allow authors to make individual articles gold open access immediately on payment of an article publication charge. Green Open Access: refers to the possibility to make subscription-based journal articles open access by uploading the peer-reviewed and accepted author manuscript to an institutional repository (such as DiVA)