ϟ

Open Access Persian Journals

A list of Open Access Persian journals for you to publish your manuscript in

Persian is Western Iranian language

Open access (OA) is a key part of making research shareable and reproducable. All journal articles published open access undergoe the same rigorous peer review process.

Hopefully this list of Persian Open Access journals will make it easier for you to decide where to publish your Persian manuscript.
The list below includes all high-impact factor Persian journals as well as new up and comming journals where it might also be more affordable to publish.Instead of displaying the most commonly known Persian journals, we have made an exhaustive list of open accesss Persian journals. Use our different columns — number of papers, number of citations, and relevance — to find the best Persian venue for your manuscript.

The DOAJ columns refers to the The Directory of Open Access Journals, a list of open access journals, maintained by Infrastructure Services for Open Access.
There are certain criteria a journal must meet to be indexed by DOAJ, and thus inclusion in the DOAJ index is seen by scholars as a mark of quality.


All the open access Persian journals in this list are indexed in OA.mg.
If you spot any mistakes in this table of Persian OA journals, don’t hesitate to send us an email.

Open Access Persian Journals
NameISSNDOAJPublisherNo. of PapersCitationsRelevanceWebsite
فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران2717-0411Armenian Green Publishing Co.10100
فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران2717-0411Armenian Green Publishing Co.10100
فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران2717-0411Armenian Green Publishing Co.10100
بهداد1735-6679Armenian Green Publishing Co.11100Website
بهداد1735-6679Armenian Green Publishing Co.11100Website
بهداد1735-6679Armenian Green Publishing Co.11100Website
توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان2251-9521Armenian Green Publishing Co.35371.4Website
توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان2251-9521Armenian Green Publishing Co.35371.4Website
توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان2251-9521Armenian Green Publishing Co.35371.4Website
نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز2322-3839Armenian Green Publishing Co.17058.8
نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز2322-3839Armenian Green Publishing Co.17058.8
نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز2322-3839Armenian Green Publishing Co.17058.8
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام1563-4728Armenian Green Publishing Co.1012235.6Website
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام1563-4728Armenian Green Publishing Co.1012235.6Website
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام1563-4728Armenian Green Publishing Co.1012235.6Website
Traditional and integrative medicine2476-5104Knowledge E1173623.9Website
Traditional and integrative medicine2476-5104Knowledge E1173623.9Website
Traditional and integrative medicine2476-5104Knowledge E1173623.9Website
اقیانوسشناسی1562-1057Armenian Green Publishing Co.26223.1Website
اقیانوسشناسی1562-1057Armenian Green Publishing Co.26223.1Website
اقیانوسشناسی1562-1057Armenian Green Publishing Co.26223.1Website
Page 1 of 1

Frequently Asked Questions

Where can I publish my Persian paper?
You can publish your Persian paper in the Open Access journals in this list
What is Open Access (OA)?
Open access is an international movement that aims to provide free and open online access to academic information, such as publications and data
What does “relevance” mean in the table?
Relevance is used to quantify the level of association between a journal and the concept it is listed under, from 0-100. For example, “Brain Stimulation” has a relevance of “24” when listed under “Open Access Computer Science Journals” because it is somewhat related to the field of Computer Science.
How do you count total number of citations?
The citations demonstrate how frequently publications from this journal are cited in other papers. We obtain this information via OpenAlex. Although the accuracy is questionable, it might nevertheless aid you in gaining an understanding of how prestigious a publication is overall.
Where can I find other lists like this one?
If you are looking for an author or journal article, you can type it in the name, title, or DOI in the search box above to see more results. If you want to see a similar list to this one, take a look on OA.mg
How can I publish my paper on OA.mg?
Our focus at OA.mg is to disseminate existing open access research papers. For this reason, we do not offer publishing services.
What is an APC?
Article Processing Charges (APCs) are charged to authors of scholarly articles during the publication process. APCs are used by open access journals.
What are the different Open Access types?
Depending on the license, a research paper might be categorised as a) Gold Open Access, b) Hybrid Open Access, c) Green Open Access, d) Bronze Open Access, e) Diamond Open Access, or f) Black Open Access