ϟ

Open Access Kidney Journals

A list of Open Access Kidney journals for you to publish your manuscript in

Kidney is internal organ in most animals, including vertebrates and some invertebrates

A journal article is 'open access' when there are no financial, legal or technical barriers to accessing it - that is to say when anyone can read, download, distribute, print, and search it.

We hope this list of Kidney OA journals will be helpful for you in deciding where to publish your Kidney manuscript.
We made this list which includes all the high-impact factor Kidney journals that might be relevant to your field of study.Rather than just the top hits Kidney journals, we have made an exhaustive list of open accesss Kidney journals. Use our different columns — number of papers, number of citations, and relevance — to find the best Kidney venue for your manuscript.

The DOAJ columns refers to the The Directory of Open Access Journals, a list of open access journals, maintained by Infrastructure Services for Open Access.
There are certain criteria a journal must meet to be indexed by DOAJ, and thus inclusion in the DOAJ index is seen by scholars as a mark of quality.


All the open access Kidney journals in this list are indexed in OA.mg.
If you spot any mistakes in this table of Kidney OA journals, don’t hesitate to send us an email.

Open Access Kidney Journals
NameISSNDOAJPublisherNo. of PapersCitationsRelevanceWebsite
Insight stem cell research (Print)2040-7076Insight Knowledge11100
Insight stem cell research (Print)2040-7076Insight Knowledge11100
Insight stem cell research (Print)2040-7076Insight Knowledge11100
Insight stem cell research (Print)2040-7076Insight Knowledge11100
Transplantation Reports2451-9596Elsevier913464.8Website
Transplantation Reports2451-9596Elsevier913464.8Website
Transplantation Reports2451-9596Elsevier913464.8Website
Transplantation Reports2451-9596Elsevier913464.8Website
Glomerular diseases2673-3625S. Karger AG491659.2
Glomerular diseases2673-3625S. Karger AG491659.2
Glomerular diseases2673-3625S. Karger AG491659.2
Glomerular diseases2673-3625S. Karger AG491659.2
Journal of nephropathology2251-8363Maad Rayan Publishing Company498329256
Journal of nephropathology2251-8363Maad Rayan Publishing Company498329256
Journal of nephropathology2251-8363Maad Rayan Publishing Company498329256
Journal of nephropathology2251-8363Maad Rayan Publishing Company498329256
Journal of clinical & anatomic pathology (JCAP)2332-4864JScholar92355.6
Journal of clinical & anatomic pathology (JCAP)2332-4864JScholar92355.6
Journal of clinical & anatomic pathology (JCAP)2332-4864JScholar92355.6
Journal of clinical & anatomic pathology (JCAP)2332-4864JScholar92355.6
Case reports in nephrology and dialysis2296-9705S. Karger AG664751.5Website
Case reports in nephrology and dialysis2296-9705S. Karger AG664751.5Website
Case reports in nephrology and dialysis2296-9705S. Karger AG664751.5Website
Case reports in nephrology and dialysis2296-9705S. Karger AG664751.5Website
Case reports in nephrology2090-665XHindawi Limited612209851.5Website
Case reports in nephrology2090-665XHindawi Limited612209851.5Website
Case reports in nephrology2090-665XHindawi Limited612209851.5Website
Case reports in nephrology2090-665XHindawi Limited612209851.5Website
Eklem hastalıkları ve cerrahisi1309-0313Baycinar Tibbi Yayincilik2150
Eklem hastalıkları ve cerrahisi1309-0313Baycinar Tibbi Yayincilik2150
Eklem hastalıkları ve cerrahisi1309-0313Baycinar Tibbi Yayincilik2150
Eklem hastalıkları ve cerrahisi1309-0313Baycinar Tibbi Yayincilik2150
Nephron Physiology1660-2137S. Karger AG381795548.3
Nephron Physiology1660-2137S. Karger AG381795548.3
Nephron Physiology1660-2137S. Karger AG381795548.3
Nephron Physiology1660-2137S. Karger AG381795548.3
Indian Journal of Transplantation2212-0017Medknow Publications104230547.6Website
Indian Journal of Transplantation2212-0017Medknow Publications104230547.6Website
Indian Journal of Transplantation2212-0017Medknow Publications104230547.6Website
Indian Journal of Transplantation2212-0017Medknow Publications104230547.6Website
Journal of Kidney Cancer and VHL2203-5826Codon Publications13268947Website
Journal of Kidney Cancer and VHL2203-5826Codon Publications13268947Website
Journal of Kidney Cancer and VHL2203-5826Codon Publications13268947Website
Journal of Kidney Cancer and VHL2203-5826Codon Publications13268947Website
Journal of Clinical & Experimental Nephrology2472-5056Scitechnol Biosoft Pvt. Ltd (OMICS)738745.2
Journal of Clinical & Experimental Nephrology2472-5056Scitechnol Biosoft Pvt. Ltd (OMICS)738745.2
Journal of Clinical & Experimental Nephrology2472-5056Scitechnol Biosoft Pvt. Ltd (OMICS)738745.2
Journal of Clinical & Experimental Nephrology2472-5056Scitechnol Biosoft Pvt. Ltd (OMICS)738745.2
Kidney & Blood Pressure Research1420-4096S. Karger AG28963321645Website
Kidney & Blood Pressure Research1420-4096S. Karger AG28963321645Website
Kidney & Blood Pressure Research1420-4096S. Karger AG28963321645Website
Kidney & Blood Pressure Research1420-4096S. Karger AG28963321645Website
Case reports in transplantation2090-6951Hindawi Limited28094144.6Website
Case reports in transplantation2090-6951Hindawi Limited28094144.6Website
Case reports in transplantation2090-6951Hindawi Limited28094144.6Website
Case reports in transplantation2090-6951Hindawi Limited28094144.6Website
World journal of nephrology2220-6124Baishideng Publishing Group Co (World Journal of Nephrology)283443744.2
World journal of nephrology2220-6124Baishideng Publishing Group Co (World Journal of Nephrology)283443744.2
World journal of nephrology2220-6124Baishideng Publishing Group Co (World Journal of Nephrology)283443744.2
World journal of nephrology2220-6124Baishideng Publishing Group Co (World Journal of Nephrology)283443744.2
Austin journal of nephrology and hypertension2381-8964Austin Publishing Group16243.8
Austin journal of nephrology and hypertension2381-8964Austin Publishing Group16243.8
Austin journal of nephrology and hypertension2381-8964Austin Publishing Group16243.8
Austin journal of nephrology and hypertension2381-8964Austin Publishing Group16243.8
Journal of nephrology research2410-0579ACT Publishing Group213342.9
Journal of nephrology research2410-0579ACT Publishing Group213342.9
Journal of nephrology research2410-0579ACT Publishing Group213342.9
Journal of nephrology research2410-0579ACT Publishing Group213342.9
Renal Failure0886-022XTaylor & Francis50555226842.6Website
Renal Failure0886-022XTaylor & Francis50555226842.6Website
Renal Failure0886-022XTaylor & Francis50555226842.6Website
Renal Failure0886-022XTaylor & Francis50555226842.6Website
OA nephrology2053-0293Open Access Publishing London264442.3
OA nephrology2053-0293Open Access Publishing London264442.3
OA nephrology2053-0293Open Access Publishing London264442.3
OA nephrology2053-0293Open Access Publishing London264442.3
Nephron extra1664-5529S. Karger AG125130541.6Website
Nephron extra1664-5529S. Karger AG125130541.6Website
Nephron extra1664-5529S. Karger AG125130541.6Website
Nephron extra1664-5529S. Karger AG125130541.6Website
Electrolyte & Blood Pressure1738-5997The Korean Society of Electrolyte Metabolism202196341.1
Electrolyte & Blood Pressure1738-5997The Korean Society of Electrolyte Metabolism202196341.1
Electrolyte & Blood Pressure1738-5997The Korean Society of Electrolyte Metabolism202196341.1
Electrolyte & Blood Pressure1738-5997The Korean Society of Electrolyte Metabolism202196341.1
Open journal of organ transplant surgery2163-9485Scientific Research Publishing, Inc.476240.4
Open journal of organ transplant surgery2163-9485Scientific Research Publishing, Inc.476240.4
Open journal of organ transplant surgery2163-9485Scientific Research Publishing, Inc.476240.4
Open journal of organ transplant surgery2163-9485Scientific Research Publishing, Inc.476240.4
Kidney diseases2296-9357S. Karger AG280240340Website
Kidney diseases2296-9357S. Karger AG280240340Website
Kidney diseases2296-9357S. Karger AG280240340Website
Kidney diseases2296-9357S. Karger AG280240340Website
Indian Journal of Nephrology0971-4065Medknow Publications1664693139.8Website
Indian Journal of Nephrology0971-4065Medknow Publications1664693139.8Website
Indian Journal of Nephrology0971-4065Medknow Publications1664693139.8Website
Indian Journal of Nephrology0971-4065Medknow Publications1664693139.8Website
Journal of Renal and Hepatic Disorders2207-3744Codon Publications714139.4Website
Journal of Renal and Hepatic Disorders2207-3744Codon Publications714139.4Website
Journal of Renal and Hepatic Disorders2207-3744Codon Publications714139.4Website
Journal of Renal and Hepatic Disorders2207-3744Codon Publications714139.4Website
Page 1 of 4

Frequently Asked Questions

Where can I publish my Kidney paper?
You can publish your Kidney paper in the Open Access journals in this list
What is Open Access (OA)?
Open Access aims to provide immediate and unrestricted access to research articles while along you to also share it freely
What does “relevance” mean in the table?
In the table above, relevance is used to determine the level of association between a journal and the concept it is listed under, from 0-100.
How do you count total number of citations?
The citations show how often articles from this journal have been referenced in other works. OpenAlex is where we get this data from. Although the accuracy is debatable, it can nevertheless help you get a sense of how prestigious a journal is in general.
Where can I find other lists like this one?
If you are looking for an author or paper, you can simply type it in the search box above to see your results. If you'd like to see a similar list to this one, check OA.mg
How can I publish my paper on OA.mg?
That's exactly why we made these lists, so you can find a journal that will publish your paper. We at OA.mg don't offer publishing services.
What is an APC?
In some cases, articles published in journals are made open access and freely available online, immediately upon publication. This is made usually made possible by an article-processing charge (APC) that covers the range of publishing services provided.
What are the different Open Access types?
Different open access types are commonly described using a colour system. The most commonly recognised names are “green”, “gold”, and “hybrid” open access; however, “bronze”, “black”, and “diamond” also exist.