ϟ

Open Access Folklore Journals

A list of Open Access Folklore journals for you to publish your manuscript in

Folklore is cultural expressions of a particular group of people, manifested in verbal form (proverbs, jokes, legends, songs), material form (objects of art), customs (beliefs and ways of doing things); academic discipline that studies folklore

Open Access journals publish papers that are free to the reader to download. OA papers have undergone peer review and are not more or less stringent than papers in closed journals — the main difference is in the business model.

Our team made this list of Folklore Open Access journals with the aim to help you to decide where to publish your Folklore manuscript.
We have thousands of high-impact factor Folklore journals in our list.Rather than displaying just the most relevant Folklore journals, we have made an in-depth list of all the open accesss Folklore journals. Use our different columns — number of papers, number of citations, and relevance — to find the best Folklore venue for your manuscript.

The DOAJ columns refers to the The Directory of Open Access Journals, a list of open access journals, maintained by Infrastructure Services for Open Access.
There are certain criteria a journal must meet to be indexed by DOAJ, and thus inclusion in the DOAJ index is seen by scholars as a mark of quality.


All the open access Folklore journals in this list are indexed in OA.mg.
If you spot any mistakes in this table of Folklore OA journals, don’t hesitate to send us an email.

Open Access Folklore Journals
NameISSNDOAJPublisherNo. of PapersCitationsRelevanceWebsite
Jurnal SMaRT (Studi Masyarakat Religi dan Tradisi)2460-6294Office of Religious Research and Development3033.3Website
Jurnal SMaRT (Studi Masyarakat Religi dan Tradisi)2460-6294Office of Religious Research and Development3033.3Website
Jurnal SMaRT (Studi Masyarakat Religi dan Tradisi)2460-6294Office of Religious Research and Development3033.3Website
Jurnal SMaRT (Studi Masyarakat Religi dan Tradisi)2460-6294Office of Religious Research and Development3033.3Website
Jurnal SMaRT (Studi Masyarakat Religi dan Tradisi)2460-6294Office of Religious Research and Development3033.3Website
Problemi etnomuzikologìï2522-4212Ukrainian National Tchaikovsky Academy of Music16031.3
Problemi etnomuzikologìï2522-4212Ukrainian National Tchaikovsky Academy of Music16031.3
Problemi etnomuzikologìï2522-4212Ukrainian National Tchaikovsky Academy of Music16031.3
Problemi etnomuzikologìï2522-4212Ukrainian National Tchaikovsky Academy of Music16031.3
Problemi etnomuzikologìï2522-4212Ukrainian National Tchaikovsky Academy of Music16031.3
Children's folklore newsletter0739-5558IUScholarWorks12025
Children's folklore newsletter0739-5558IUScholarWorks12025
Children's folklore newsletter0739-5558IUScholarWorks12025
Children's folklore newsletter0739-5558IUScholarWorks12025
Children's folklore newsletter0739-5558IUScholarWorks12025
Вісник. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика1728-265917023.5Website
Вісник. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика1728-265917023.5Website
Вісник. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика1728-265917023.5Website
Вісник. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика1728-265917023.5Website
Вісник. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика1728-265917023.5Website
SPAFA Journal0858-1975Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Centre for Archaeology and Fine Arts9022.2Website
SPAFA Journal0858-1975Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Centre for Archaeology and Fine Arts9022.2Website
SPAFA Journal0858-1975Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Centre for Archaeology and Fine Arts9022.2Website
SPAFA Journal0858-1975Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Centre for Archaeology and Fine Arts9022.2Website
SPAFA Journal0858-1975Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Centre for Archaeology and Fine Arts9022.2Website
Ethnographica et folkloristica Carpathica0139-0600Ethnographica et Folkloristica Carpathica14021.4
Ethnographica et folkloristica Carpathica0139-0600Ethnographica et Folkloristica Carpathica14021.4
Ethnographica et folkloristica Carpathica0139-0600Ethnographica et Folkloristica Carpathica14021.4
Ethnographica et folkloristica Carpathica0139-0600Ethnographica et Folkloristica Carpathica14021.4
Ethnographica et folkloristica Carpathica0139-0600Ethnographica et Folkloristica Carpathica14021.4
Page 1 of 1

Frequently Asked Questions

Where can I publish my Folklore paper?
You can publish your Folklore paper in the Open Access journals in this list
What is Open Access (OA)?
Open Access refers to free access to information and unrestricted use of electronic resources for everyone. Any kind of digital content can be open access, from texts and data to software, audio, and video.
What does “relevance” mean in the table?
If a journal has a relevance of “100”, that means that the journal is fully related to the concept it is listed under. If, on the other hand, a journal has a relevance of “0”, that means that the journal doesn’t have any relation to the topic it is listed under. So Nutrition might have a low relevance when included in Open Computer Science Journals
How do you count total number of citations?
The citations demonstrate how frequently publications from this journal are cited in other papers. We obtain this information via OpenAlex. Although the accuracy is questionable, it might nevertheless aid you in gaining an understanding of how prestigious a publication is overall.
Where can I find other lists like this one?
If you are looking for an author or journal article, you can type it in the name, title, or DOI in the search box above to see more results. If you want to see a similar list to this one, take a look on OA.mg
How can I publish my paper on OA.mg?
That's exactly why we made these lists, so you can find a journal that will publish your paper. We at OA.mg don't offer publishing services.
What is an APC?
In some cases, articles published in journals are made open access and freely available online, immediately upon publication. This is made usually made possible by an article-processing charge (APC) that covers the range of publishing services provided.
What are the different Open Access types?
Although there are Gold, Green, Hybrid, Bronze, Diamond, and Black Open Access licenses, here are the most common ones: Full Gold Open Access: article is freely and permanently accessible for everyone, immediately after publication. Hybrid Open Access: refers to a publishing model in which subscription-based journals allow authors to make individual articles gold open access immediately on payment of an article publication charge. Green Open Access: refers to the possibility to make subscription-based journal articles open access by uploading the peer-reviewed and accepted author manuscript to an institutional repository (such as DiVA)